DEKORAZIOA

Dekoraziorako elementu desberdinak:

Koadroak, iturriak, irudiak, altzari txikiak, loreontziak,...

Salmenta zuzena edo dekorazio lan desberdinetarako: 

-Etxeetarako

-Ezkaratzeetarako

-Dendetarako

-Lantegietarako

-

DECORACIÓN

Diferentes elementos de decoración:

Cuadros, fuentes, figuras, pequeño mobiliario auxiliar, jarrones,...

 Venta directa o trabajos decorativos en:

-Domicilios

-Portales

-Locales comerciales

-Empresas